چسب مایع

هر ماده غیر فلزیکه بر روی سطوح یک یا دو جسم جدا از هم اعمال که باعث ایجاد پیوند بین آن دو و جلوگیری از جداشدنشان

هیچ محصولی یافت نشد.